taalniveau Engels volgens ERK

Wat is het ERK?
 “Het ERK, het Europees Referentiekader, is een vastgesteld raamwerk met niveauomschrijvingen voor het leren, onderwijzen en beoordelen van de moderne vreemde talen. Doel van het ERK is om taalniveaus met elkaar te kunnen vergelijken.”

Het ERK onderscheidt zes taalcompententieniveaus: A1 - A2 - B1 - B2 - C 1 - C2.

Vaardigheden zijn volgens het ERK: luisteren, lezen, schrijven, spreken (monologisch), gesprekken voeren (conversatie).

Subvaardigheden zijn o.a. : instructies lezen, luisteren als lid van een live publiek, verslagen en rapporten maken, creatief schrijven, informele gesprekken, een publiek toespreken, vergaderingen.

Ondersteunende activiteiten zijn o.a. het leren van grammatica, spelling en vergroten woordenschat.
 


Taalniveaus volgens ERK (+ algemene beschrijving van de vaardigheid “gesprekken voeren”)
 


BASISGEBRUIKER:

 

A1 Beginner Level

Je kunt deelnemen aan een eenvoudig gesprek over zeer vertrouwde onderwerpen.

A2 Survival Level

Je kunt communiceren over eenvoudige en alledaagse taken en je kunt zeer korte alledaagse gesprekken voeren.


ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER:

 

B1 Threshold Level

Je kunt onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen.

B2 Operational Level

Je kunt binnen een vertrouwde context deelnemen aan een discussie.
 


VAARDIG GEBRUIKER:

 

C1 Advanced Level

Je kunt je vloeiend en spontaan uitdrukken, en de taal flexibel en effectief gebruiken binnen sociale en professionele context.

C2 Native speaker


 

back home

HOME

I N   H E T   K L O O S T E R   V A N   D A L F S E N

{Elevated Learning Experiences} by talkingENGLISH

ENGLISH CRASH COURSE

back to portal
program

PROGRAM

KEY FACTS

KEY FACTS

locatie

VENUE

faq

FAQ

connections

CONNECT

nederlands
switch to english
intensity-logo1